Privacy verklaring

Privacybeleid

Wij respecteren uw privacy en zijn toegewijd aan het beschermen ervan door middel van ons naleven van dit privacybeleid (“Beleid”). Dit Beleid beschrijft de soorten informatie die we van u kunnen verzamelen of die u kunt verstrekken (“Persoonlijke Informatie”) op de website huiddaging.com (“Website” of “Service”) en een van zijn gerelateerde producten en diensten (gezamenlijk “Diensten”), en onze werkwijzen voor het verzamelen, gebruiken, onderhouden, beschermen en openbaar maken van die Persoonlijke Informatie. Het beschrijft ook de keuzes die voor u beschikbaar zijn met betrekking tot ons gebruik van uw Persoonlijke Informatie en hoe u er toegang toe kunt krijgen en deze kunt bijwerken.

Dit Beleid is een juridisch bindende overeenkomst tussen u (“Gebruiker”, “u” of “uw”) en Huiddaging (“Huiddaging”, “wij”, “ons” of “onze”). Als u namens een bedrijf of een andere rechtspersoon deze overeenkomst aangaat, verklaart u dat u de bevoegdheid heeft om deze rechtspersoon aan dit Beleid te binden, in welk geval de termen “Gebruiker”, “u” of “uw” verwijzen naar die rechtspersoon. Als u niet over dergelijke bevoegdheid beschikt, of als u niet akkoord gaat met de voorwaarden van dit Beleid, moet u dit Beleid niet accepteren en mag u geen toegang krijgen tot en gebruik maken van de Website en Diensten. Door toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Website en Diensten, erkent u dat u dit Beleid heeft gelezen, begrepen en akkoord gaat met de voorwaarden ervan. Dit Beleid is niet van toepassing op de praktijken van bedrijven die we niet bezitten of controleren, of op individuen die we niet in dienst hebben of beheren.

Verzameling van informatie

Onze hoogste prioriteit is de beveiliging van klantgegevens en als zodanig hanteren we het beleid om geen logbestanden bij te houden. We kunnen alleen minimale gebruikersgegevens verwerken, slechts zoveel als absoluut noodzakelijk is om de Website en Diensten te onderhouden. Informatie die automatisch wordt verzameld, wordt alleen gebruikt om mogelijke misbruikgevallen te identificeren en statistische informatie te genereren met betrekking tot het gebruik en verkeer van de Website en Diensten. Deze statistische informatie wordt niet op een andere manier geaggregeerd om een bepaalde gebruiker van het systeem te identificeren.

Privacy van kinderen

Wij verzamelen niet bewust persoonlijke informatie van kinderen jonger dan 18 jaar. Als u jonger bent dan 18 jaar, verzoeken wij u geen persoonlijke informatie via de Website en Diensten te verstrekken. Als u reden heeft om te geloven dat een kind jonger dan 18 jaar persoonlijke informatie aan ons heeft verstrekt via de Website en Diensten, neem dan contact met ons op om te verzoeken dat wij die persoonlijke informatie van onze Diensten verwijderen.

Wij moedigen ouders en wettelijke voogden aan om het internetgebruik van hun kinderen te controleren en dit Beleid te handhaven door hun kinderen te instrueren om nooit persoonlijke informatie via de Website en Diensten te verstrekken zonder hun toestemming. Wij verzoeken ook alle ouders en wettelijke voogden die toezicht houden op de zorg voor kinderen om de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat hun kinderen worden geïnstrueerd om online nooit persoonlijke informatie te verstrekken zonder hun toestemming.

Gebruik en verwerking van verzamelde informatie

Wij treden op als gegevensbeheerder en gegevensverwerker bij het verwerken van Persoonlijke Informatie, tenzij we een gegevensverwerkingsovereenkomst met u zijn aangegaan waarbij u de gegevensbeheerder zou zijn en wij de gegevensverwerker zouden zijn.

Onze rol kan ook verschillen, afhankelijk van de specifieke situatie met betrekking tot Persoonlijke Informatie. Wij treden op als gegevensbeheerder wanneer we u vragen om uw Persoonlijke Informatie te verstrekken die nodig is om uw toegang tot en gebruik van de Website en Diensten te garanderen. In dergelijke gevallen zijn we een gegevensbeheerder omdat we de doeleinden en middelen van de verwerking van Persoonlijke Informatie bepalen.

Wij treden op als gegevensverwerker in situaties waarin u Persoonlijke Informatie via de Website en Diensten verstrekt. We bezitten, beheren of nemen geen beslissingen over de verstrekte Persoonlijke Informatie, en dergelijke Persoonlijke Informatie wordt alleen verwerkt in overeenstemming met uw instructies. In dergelijke gevallen treedt de gebruiker die Persoonlijke Informatie verstrekt op als gegevensbeheerder.

Om de Website en Diensten aan u beschikbaar te stellen, of om aan een wettelijke verplichting te voldoen, kunnen we bepaalde Persoonlijke Informatie verzamelen en gebruiken. Als u de gevraagde informatie niet verstrekt, kunnen we u de gevraagde producten of diensten mogelijk niet leveren. De informatie die we van u verzamelen, kan voor de volgende doeleinden worden gebruikt:

  • Verbeteren van de gebruikerservaring
  • Werking en beheer van de Website en Diensten

De verwerking van uw Persoonlijke Informatie hangt af van hoe u interactie heeft met de Website en Diensten, waar u zich bevindt in de wereld en of een van de volgende van toepassing is: (i) u heeft uw toestemming gegeven voor een of meer specifieke doeleinden; (ii) het verstrekken van informatie is noodzakelijk voor de uitvoering van dit Beleid met u en/of voor enige precontractuele verplichtingen daarvan; (iii) verwerking is noodzakelijk voor naleving van een wettelijke verplichting waaraan u onderworpen bent; (iv) verwerking is gerelateerd aan een taak die wordt uitgevoerd in het algemeen belang of in de uitoefening van een officiële bevoegdheid die aan ons is toegekend; (v) verwerking is noodzakelijk voor de doeleinden van de gerechtvaardigde belangen die door ons of een derde worden nagestreefd.

Merk op dat onder bepaalde wetgeving het mogelijk kan zijn dat we informatie mogen blijven verwerken totdat u bezwaar maakt tegen een dergelijke verwerking door af te melden, zonder dat we hoeven te vertrouwen op toestemming of een van de andere wettelijke grondslagen. In elk geval zullen we graag verduidelijken welke specifieke wettelijke grondslag van toepassing is op de verwerking, en met name of het verstrekken van Persoonlijke Informatie een wettelijke of contractuele verplichting is, of een vereiste is om een contract aan te gaan.

Openbaarmaking van informatie

Afhankelijk van de gevraagde Diensten, of zoals nodig is om een transactie te voltooien of een door u gevraagde Dienst te leveren, kunnen we uw informatie delen met onze partners, gecontracteerde bedrijven en dienstverleners (gezamenlijk “Dienstverleners”) waar we op vertrouwen om te helpen bij het beheer van de Website en Diensten die aan u beschikbaar worden gesteld en wiens privacybeleid in overeenstemming is met het onze, of die ermee instemmen onze beleidsregels met betrekking tot Persoonlijke Informatie na te leven. We zullen geen persoonlijk identificeerbare informatie delen met derden en we zullen geen informatie delen met niet-geaffilieerde derden.

Dienstverleners zijn niet gemachtigd om uw informatie te gebruiken of openbaar te maken, behalve wanneer dit nodig is om diensten namens ons uit te voeren of om te voldoen aan wettelijke vereisten. Dienstverleners krijgen alleen de informatie die ze nodig hebben om hun aangewezen functies uit te voeren, en we machtigen hen niet om de verstrekte informatie voor hun eigen marketing of andere doeleinden te gebruiken of openbaar te maken.

Bewaren van informatie

We zullen uw Persoonlijke Informatie bewaren en gebruiken voor de periode die nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, ons Beleid af te dwingen, geschillen op te lossen, en tenzij een langere bewaartermijn wettelijk is vereist of toegestaan.

We kunnen alle geaggregeerde gegevens gebruiken die zijn afgeleid van of gebaseerd zijn op uw Persoonlijke Informatie nadat u deze hebt bijgewerkt of verwijderd, maar niet op een manier die u persoonlijk identificeert. Zodra de bewaartermijn is verstreken, wordt Persoonlijke Informatie verwijderd. Daarom kunnen de rechten op toegang, wissen, rectificeren en gegevensoverdraagbaarheid niet worden afgedwongen na het verstrijken van de bewaartermijn.

Cookies

Onze Website en Diensten maken gebruik van “cookies” om uw online ervaring te personaliseren. Een cookie is een tekstbestand dat op uw harde schijf wordt geplaatst door een webpagina-server. Cookies kunnen niet worden gebruikt om programma’s uit te voeren of virussen naar uw computer te verzenden. Cookies worden uniek aan u toegewezen en kunnen alleen worden gelezen door een webserver in het domein dat de cookie aan u heeft uitgegeven.

We kunnen cookies gebruiken om informatie te verzamelen, op te slaan en bij te houden voor beveiligings- en personaliseringsdoeleinden, en voor statistische doeleinden. Houd er rekening mee dat u de mogelijkheid heeft om cookies te accepteren of te weigeren. De meeste webbrowsers accepteren cookies automatisch, maar u kunt uw browserinstellingen wijzigen om cookies te weigeren als u dat verkiest.

Gegevensanalyse

Onze Website en Diensten kunnen gebruikmaken van analysesoftware van derden die cookies, web beacons of andere vergelijkbare informatie verzamelt om standaard internetactiviteiten en gebruiksinformatie te verzamelen. De verzamelde informatie wordt gebruikt om statistische rapporten samen te stellen over de activiteit van gebruikers, zoals hoe vaak gebruikers onze Website en Diensten bezoeken, welke pagina’s ze bezoeken en hoe lang ze daar blijven, enzovoort. We gebruiken de informatie die we verkrijgen via deze analysesoftware om de prestaties van onze Website en Diensten te bewaken en te verbeteren.

Do Not Track-signalen

Sommige browsers hebben een Do Not Track-functie waarmee u aan websites kunt aangeven dat u niet wilt dat uw online activiteiten worden gevolgd. Volgen is niet hetzelfde als het gebruiken of verzamelen van informatie in verband met een website. Voor deze doeleinden verwijst volgen naar het verzamelen van persoonlijk identificeerbare informatie van consumenten die een website of online dienst gebruiken of bezoeken terwijl ze zich over verschillende websites verplaatsen in de loop van de tijd. Hoe browsers het Do Not Track-signaal communiceren, is nog niet uniform. Als gevolg hiervan zijn de Website en Diensten nog niet ingesteld om Do Not Track-signalen die door uw browser worden gecommuniceerd te interpreteren of erop te reageren. Desondanks, zoals gedetailleerder beschreven in dit Beleid, beperken we ons gebruik en de verzameling van uw Persoonlijke Informatie. Voor een beschrijving van Do Not Track-protocollen voor browsers en mobiele apparaten of om meer te weten te komen over de beschikbare keuzes, bezoek internetcookies.com

Links naar andere bronnen

De Website en Diensten bevatten links naar andere bronnen die niet door ons worden beheerd of gecontroleerd. Wees u ervan bewust dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de privacypraktijken van dergelijke andere bronnen of derden. We moedigen u aan om op de hoogte te zijn wanneer u de Website en Diensten verlaat en om de privacyverklaringen van elke bron te lezen die mogelijk Persoonlijke Informatie verzamelt. Informatiebe

veiligheid

Geen enkele gegevensoverdracht via internet of draadloos netwerk kan worden gegarandeerd. Hoewel we ons best doen om uw Persoonlijke Informatie te beschermen, erkent u dat (i) er beveiligings- en privacybeperkingen zijn van het internet die buiten onze controle liggen; (ii) de beveiliging, integriteit en privacy van alle informatie en gegevens die worden uitgewisseld tussen u en de Website en Diensten niet kunnen worden gegarandeerd; en (iii) dergelijke informatie en gegevens kunnen tijdens het transport door een derde partij worden bekeken of gewijzigd, ondanks alle inspanningen.

Gegevensinbreuk

In het geval dat we ons bewust worden van een beveiligingsinbreuk op de Website en Diensten of als Persoonlijke Informatie van gebruikers is bekendgemaakt aan niet-gerelateerde derden als gevolg van externe activiteiten, zoals beveiligingsaanvallen of fraude, behouden we ons het recht voor om redelijk passende maatregelen te nemen, zoals onderzoek en rapportage, evenals kennisgeving aan en samenwerking met de wetshandhavingsinstanties. In het geval van een gegevensinbreuk zullen we redelijke inspanningen leveren om getroffen personen op de hoogte te stellen als we van mening zijn dat er een redelijk risico bestaat op schade voor de gebruiker als gevolg van de inbreuk of als kennisgeving anderszins vereist is bij wet. Wanneer we dat doen, zullen we een melding op de Website plaatsen en u een e-mail sturen.

Wijzigingen en aanvullingen

We behouden ons het recht voor om dit Beleid of de voorwaarden met betrekking tot de Website en Diensten op elk moment naar eigen goeddunken te wijzigen. Wanneer we dat doen, sturen we u een e-mail om u op de hoogte te stellen. We kunnen u ook op andere manieren op de hoogte stellen naar eigen goeddunken, bijvoorbeeld via de contactgegevens die u heeft verstrekt.

Een bijgewerkte versie van dit Beleid wordt onmiddellijk van kracht bij het plaatsen van het herziene Beleid, tenzij anders aangegeven. Uw voortgezet gebruik van de Website en Diensten na de ingangsdatum van het herziene Beleid (of een andere handeling die op dat moment is gespecificeerd) zal uw instemming met die wijzigingen inhouden. We zullen echter, zonder uw toestemming, uw Persoonlijke Informatie niet op een wezenlijk andere manier gebruiken dan wat werd vermeld op het moment dat uw Persoonlijke Informatie werd verzameld.

Aanvaarding van dit beleid

U erkent dat u dit Beleid heeft gelezen en akkoord gaat met alle voorwaarden en bepalingen ervan. Door toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Website en Diensten en uw informatie in te dienen, gaat u akkoord met dit Beleid. Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden van dit Beleid, bent u niet gemachtigd om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Website en Diensten. 

Contact met ons opnemen

Als u vragen, zorgen of klachten heeft over dit Beleid, de informatie die we over u bewaren, of als u uw rechten wilt uitoefenen, moedigen we u aan om contact met ons op te nemen via de onderstaande gegevens:

info@huiddaging.com Hoofdstraat 5 5528AG Hoogeloon

We zullen proberen klachten en geschillen op te lossen en alle redelijke inspanningen te leveren om uw wensen met betrekking tot uw rechten zo snel mogelijk te honoreren, en in ieder geval binnen de termijnen die worden geboden door de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Dit document is voor het laatst bijgewerkt op 4 augustus 2023.